Polityka prywatności

Szanowny użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

W związku z powyższym administrator serwisu internetowego https://sklep.wydruk3d-krakow.pl którym jest Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych w Wieliczce, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności :

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO

w serwisie internetowym Nowoczesnego Centrum Technologii Informatycznych NCTI (wszystkich jego usługach)

Informacje ogólne.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Nowoczesnego Centrum Technologii Informatycznych NCTI w Wieliczce pod adresem https://www.ncti.pl
Administratorem danych zawartych w serwisie jest Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych w Wieliczce – reprezentowana przez Mariusz Grzesińskiego (przedsiębiorcę).
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:

1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
3. Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imię, nzwisko,
b. poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”),
c. serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP)

Dane zbierane w punkcie 5 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
Dane przesyłane przez Państwa poprzez nasz serwis są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podanych został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d. zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Klauzula informacyjna dla użytkowników Serwisu

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 RODO niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych NCTI– reprezentowana przez Mariusz Grzesińskiego.
W Firmie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: mariusz.grzesinski@ncti.pl lub pod numerem telefonu 606 620 693.
Pani/Pan dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonych w Serwisie, w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Szkoły, w formularzu logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony lub w ramach formularza zapisu na newsletter będą przetwarzane wyłącznie w celu:

1. rejestracji w modułach Serwisu, które tego wymagają,
2. organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych przez Szkołę,
3. przesyłania Pani/Panu newslettera,
– wyłącznie na podstawie udzielonej nam zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia ogólnego,
4. niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego,
5. marketingu usług własnych firmy oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z części zasobów Serwisu oraz niezbędne do podjęcia przez Panią/Pana akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub podjęcia przez Szkołę działań w związku z otrzymaną od Pani/Pana informacji w otrzymanej wiadomości e-mail.

Posiada Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
4. Przenoszenia danych,
5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego
7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z firmą.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji. Dane osobowe których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.